Kev Kawm Rau Sab Cawv

Kev Kawm Rau Sab Cawv

Koj puas yog tus tsim?

Koj puas xav tau cov khoom siv kiag li DAWB?

Tom qab ntawv tsis txhob yig ua qhov no daim ntawv